Najlepszym miejscem dla Twoich inwestycji
o regionie

Województwo Wielkopolskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego w regionie oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca.

Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym.

Czynnikami sprzyjającymi szybkiemu rozwojowi gospodarczemu pozostają wysoki potencjał lokalnego kapitału ludzkiego, jak również dobre połączenia komunikacyjne, rozbudowane otoczenie biznesu oraz tradycje kultury przemysłowej i handlowej.

Wielkopolska - moc możliwości

Grafika polska

Region
w liczbach

Województwo Wielkopolskie położone jest w zachodnio-centralnej Polsce. Poznań, stoilca regionu, znajduje się w odległości 230 kilometrów od Berlina i blisko 290 kilometrów od Warszawy... więcej

3498733

LUDNOŚĆ

207,2MLD

PKB WIELKOPOLSKI

40359

PODMIOTY
GOSPODARCZE

AKTUALNOŚCI
Obrazek wyróżniający: fragment laptopa oraz smartfon z wyświetlonymi indeksami giełdowymi

2020-09-14 | wielkopolska | biuletyn | podmioty gospodarki

Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej

Czytaj więcej

foto nazwa

2020-09-11 | zatrudnienie | wielkopolska | biuletyn

Zatrudnienie

Czytaj więcej

2020-09-11 | wielkopolska | wynagrodzenia | płace

Wynagrodzenia

Czytaj więcej

2020-09-03 | PKB | wielkpolska | biuletyn

Produkt krajowy brutto Województwa Wielkopolskiego

Czytaj więcej

2019-07-19 | biuletyn | transport

Badania Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu pn. „Przepływy ludności związane z zat...

Czytaj więcej

inteligentne specjalizacje

Promocja gospodarcza

Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów

obejmują m.in. produkcję biosurowców i żywności w ramach całego łańcucha wartości – z dobrej jakości surowców, przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technologii oraz sprzedaży i dystrybucji, a także zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych.

DEDYKOWANE PKD OBSZARU

Promocja inwestycyjna

Wnętrza przyszłości

obejmują m.in. produkcję wyposażenia wnętrz odpowiadającego potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem, w ramach dobrze współpracujących łańcuchów wartości w regionie, czyli silnie zakorzenionych w jego potencjale produkcji surowców komponentów i półproduktów, ale także konkurencyjnych międzynarodowo na bazie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty.

DEDYKOWANE PKD OBSZARU

Promocja gospodarcza

Przemysł jutra

rozwój tego obszaru obejmuje m.in. stosowanie zawansowanych procesów produkcyjnych i procesów specjalnych oraz wdrażanie produkcji zrównoważonej.

DEDYKOWANE PKD OBSZARU

Promocja gospodarcza

Wyspecjalizowane procesy logistyczne

obejmują zarówno środki techniczne, jak i rozwój kadr i metod organizacji i zarządzania, szczególnie w zakresie wspierającym rozwój pozostałych specjalizacji regionu w kierunku zwiększania wartości dodanej w biznesie i podnoszenia jakości życia obywateli.

DEDYKOWANE PKD OBSZARU

Promocja inwestycyjna

Rozwój oparty na ICT

obejmuje dwie dziedziny: technologie dla innowacyjnych społeczności oraz biznesowe zastosowania ICT. Pierwsze z nich służą rozwojowi inteligentnego otoczenia człowieka w sferze prywatnej i publicznej. Wśród technologii dla innowacyjnych społeczności można wymienić zintegrowane systemy usług publicznych, np. inteligentne systemy transportowe, energetyczne, oświetleniowe oparte na wykorzystaniu Big Data, systemów zarządzania danymi, systemów osadzonych oraz działania w obszarze Smart City. Biznesowe zastosowania ICT odnoszą się w szczególności do wyspecjalizowanych produktów i usług informatycznych wspierających rozwój pozostałych specjalizacji regionu.

DEDYKOWANE PKD OBSZARU

Promocja gospodarcza

Nowoczesne technologie medyczne

obejmują m.in. nowe technologie pomocne w walce z chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego i choroby nowotworowe, a także technologie farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw.

DEDYKOWANE PKD OBSZARU

Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU