O NAS
Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat prowadzi działalność na rzecz zwiększenia dostępu przedsiębiorców do rynków zagranicznych. Zdobywanie nowych rynków zbytu jest podstawą do zapewnienia rozwoju gospodarczego wielkopolskich przedsiębiorców, a w konsekwencji całego regionu. Powyższy cel realizowany jest przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Data rozpoczęcia projektu 30.12.2015 Data zakończenia projektu 31.10.2022
Wartość projektu: 20 651 999,83 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich - kwota dofinansowania: 16 999 999,83 PLN

Grafika polska

Jednym z zadań przewidzianych w tym projekcie jest udział Województwa Wielkopolskiego wraz z przedsiębiorcami w międzynarodowych targach w celu prezentacji potencjału gospodarczego naszego regionu na rynkach zagranicznych.

Działania 
W ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska”, realizowanego przez Departament Gospodarki podejmowane są działania promocyjne w trzech różnych obszarach:

Promocja gospodarcza

promocja
gospodarcza

obejmująca m.in. udział w międzynarodowych imprezach targowych, opracowywanie analiz wybranych rynków zagranicznych pod kątem możliwości wejścia na nie wielkopolskich przedsiębiorców, prowadzenie platformy internetowej www.markaw.pl

WIĘCEJ

Promocja inwestycyjna

Promocja
inwestycyjna

obejmująca m.in. udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych, prowadzenie elektronicznej bazy ofert inwestycyjnych (eBOI), opracowanie broszury "Invest in Wielkopolska" stanowiącej wsparcie dla potencjalnych inwestorów
 

WIĘCEJ

Promocja gospodarcza

Budowa
marki Wielkopolska

będącej systemem identyfikacji wizualnej regionu, która obejmuje kampanię wizerunkową na rzecz rozpoznawalności regionu na arenie międzynarodowej w tym m.in. organizację wystawy Marki Wielkopolska na pozaeuropejskich wydarzeniach takich jak konferencje czy targi.

WIĘCEJ

Działania wspierające

RELOS3

RELOS3 - od regionalnej do lokalnej - udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji

więcej


Compete-in

COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurecyjność MŚP w zglobaliozowanych regionach"

więcej


Compete-in

ESSPO Interreg Europe - Jego celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych
i średnich przedsiębiorstwach

więcej

Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU