ESSPO Interreg Europe

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, wraz z ośmioma partnerami z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii i Estonii, realizuje projekt ESSPO (Efficient Support Services Portfolio for SME’s). Jego celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

Projekt zakłada współpracę z partnerami dla opracowania a następnie pilotażowego wdrożenia rozwiązań adekwatnych dla potrzeb każdego regionu (partnera); np. opracowanie i uruchomienie sytemu akredytacji dostawców usług dla MSP czy opracowanie nowych usług dostosowanych do potrzeb firm.

Partnerami w projekcie są:

 • Wielkopolska (PL): Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM (lider projektu)

 • European Association of Development Agencies (partner doradzający)

 • Institute for Business Competitiveness of Castilla y León (ES)

 • Municipality of Gabrovo (BG)

 • Applied Research and Communications Fund (BG)

 • Tartu Science Park Foundation (EE)

 • Tecnalia Research & Innovation Foundation (ES)

 • District of Hameln-Pyrmont (DE)

 • DEV’UP Centre-Val de Loire (FR)

Projekt potrwa do 31.03.2021.

Pierwsze trzy lata realizacji projektu są poświęcone na wypracowanie wszechstronnego systemu wsparcia, w taki sposób, aby odpowiadał on aktualnym potrzebom przedsiębiorców. Ostatnie dwa lata projektu zostaną poświęcone na działania monitorujące wdrażanie opracowanych rozwiązań i ich ocenę.

Dzięki współpracy międzynarodowej nasz region uzyska:

 • Dostęp do wiedzy i dobrych praktyk (know how) partnerów zagranicznych w zakresie zarządzania rozwojem regionalnym, w odniesieniu do innowacyjności, przedsiębiorczości oraz badań i rozwoju;

 • Nowe, lepsze rozwiązania co do instrumentów polityki regionalnej, które można adoptować do własnych potrzeb, uzyskując informacje z „pierwszej ręki” – od regionów stosujących lub planujących zastosować dane rozwiązania;

 • Uzyskanie opinii z zewnątrz w zakresie praktyk stosowanych u nas.

Podsumowując:

ESSPO ma na celu wypracowanie rozwiązań, które:

 • rozwiną usługi wsparcia dla MSP i dostosują je do bieżących potrzeb przedsiębiorstw

 • wskażą narzędzia diagnostyczne pozwalające na właściwe dopasowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw

 • będą kombinacją wsparcia różnego rodzaju (finansowego, doradczego, dostępu do infrastruktury, funduszy unijnych itp.)

 • zapewnią lepszą koordynację działań poszczególnych instytucji w procesie wsparcia przedsiębiorstwa

 • podniosą jakość wsparcia dla MŚP

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) przez program Interreg Europe.

Więcej informacji:

Elżbieta Książek (elzbieta.książek@ppnt.poznan.pl. Tel. 61 82 79 740)

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU