Wielkopolska rada Trzydziestu (WR30)
WR30

Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR30) jest zespołem opiniotwórczo-doradczym, działającym przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego działających na podstawie ustawy o izbach gospodarczych i działających na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców oraz instytucji otoczenia biznesu. Rada zajmuje się problematyką związaną z innowacyjnym rozwojem Wielkopolski, uwzględniając zarówno założenia strategiczne, potencjał naukowo-badawczy, jak i aktualne wydarzenia mogące mieć wpływ na konkurencyjny rozwój regionu. WR30 to zespół ludzi zaangażowanych w budowanie efektywnej sieci wsparcia przedsiębiorczości oraz innowacyjności a także w kreowanie nowych kierunków rozwoju dla Wielkopolski. Wart uwagi jest fakt, iż działalność WR30 zrzesza podmioty reprezentujące interesy wielkopolskich instytucji otoczenia biznesu z pięciu subregionów województwa wielkopolskiego, co z kolei sprzyja kształtowaniu kompleksowej polityki rozwoju gospodarczego regionu.

Skład osobowy WR30:

 • Tomasz Adamek, Prezes Zarządu, Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wlkp.
 • Jerzy Bartnik, Prezes Izby, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
 • Maciej Borowiak, Członek Zarządu Izby, Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
 • Paweł Bugajny, Prezydent, Wielkopolski Klub Kapitału
 • Roman Byczyk, Prezes , Konińska Izba Gospodarcza
 • Andrzej Dąbrowski, Prezes Zarządu, Wolsztyńska Izba Gospodarcza
 • Tomasz Działyński, Prezes Zarządu, Pracodawcy RP – Wielkopolska
 • prof. Jacek Guliński, Prezes Zarządu, Poznański Park Naukowo – Technologiczny
 • Marek Hoffman, Przewodniczący Zarządu, Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Kazimierz Jurkiewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Leszek Kaszuba, Wiceprezes Izby, Regionalna Izba Przemysłowo  – Handlowa w Lesznie
 • Zenon Kierczyński, Prezes Zarządu, Wielkopolska Izba Budownictwa
 • Wojciech Kruk, Prezydent, Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • Adam Lewandowski, Przewodniczący Zarządu, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
 • Andrzej Łyko, Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
 • Grzegorz Marciniak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski w Pile
 • Krzysztof Marzec, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
 • Dagmara Nickel, Prezes Zarządu, YouNick Technology Park sp. z o.o.
 • Ryszard Nowaczkiewicz, Prezes Zarządu, Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Zbyszko Pawlak, Kanclerz Loży Wielkopolskiej, BCC Loża Wielkopolska
 • Roman Pietruszka, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy
 • Anna Połczyńska, Prezes Zarządu, Wielkopolskie Centrum Klasteringu
 • Tadeusz Rak, Prezes Izby, Pleszewska Izba Gospodarcza
 • Marek Sawicki, Prezes Zarządu, Turecka Izba Gospodarcza
 • Jacek Silski, Prezes Zarządu, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Jakub Sitek, Dyrektor, Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego
 • Witold Solski, Prezes Zarządu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska
 • Zuzanna Szczudlik, Prezes Zarządu, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 • Bernard Turski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
 • Lesław Wiatrowski, Prezes Zarządu, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług  

PREZYDIUM WR30

 • Wojciech Kruk (Przewodniczący)
 • Leszek Kaszuba (Wiceprzewodniczący)
 • Zuzanna Szczudlik (Wiceprzewodnicząca)
 • Roman Byczyk (Członek)
 • Adam Lewandowski (Członek)
 • Andrzej Łyko (Członek)
 • Grzegorz Marciniak (Członek)

Zasady funkcjonowania Wielkopolskiej Rady 30, w tym jej misję, charakter, zadania oraz skład i tryb postępowania określa Regulamin.

Regulamin PDF:
Regulamin WR30

Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU