ELEKTRONICZNA BAZA OFERT INWESTYCYJNYCH

STRONA INTERNETOWA BAZY:
http://eboi.umww.pl/pl/strona-glowna

Kompleksowa promocja przygotowanych przez gminy terenów inwestycyjnych i nieruchomości stanowi zaproszenie dla inwestorów.

Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną bazą ofert inwestycyjnych (eBOI). Działanie obejmuje także oferty specjalnych stref ekonomicznych działających na ternie Województwa Wielkopolskiego.


Wsparcie dla inwestorów w Wielkopolsce
LOGO Marki Wielkopolska

Departament Gospodarki UMWW zapewnia bezpłatne wsparcie dla inwestorów. Wsparcie procesu inwestycyjnego obejmuje:

  • bieżącą obsługę krajowych i zagranicznych zapytań inwestycyjnych, w tym wyszukiwanie terenów inwestycyjnych w Województwie Wielkopolskim oraz informacji poszukiwanych przez inwestorów,
  • opiekę nad inwestorami w zakresie kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami oraz wskazanymi przez inwestorów podmiotami, w tym także opiekę poinwestycyjną,
  • informacje dla zagranicznych inwestorów dot. prawno-administracyjnych regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce,
  • informacje dot. zachęt inwestycyjnych i instrumentów wsparcia dla inwestycji, m.in. w ramach funduszy UE, Polskiej Strefy Inwestycji, Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji,
  • prezentację walorów i potencjału inwestycyjnego Województwa Wielkopolskiego,
  • informacje gospodarcze o Wielkopolsce, w tym dot. bieżącej sytuacji ekonomicznej regionu.

Zapraszamy do kontaktu:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

tel. +48 61 62 66 240, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU