Analiza rynków zagranicznych
Analiza rynków zagranicznych

Zapraszamy do kontaktu wielkopolskich przedsiębiorców zainteresowanych pełnymi wersjami wyżej wymienionych opracowań:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

tel. +48 61 62 66 240, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl


Wsparcie dla wielkopolskich eksporterów
LOGO Marki Wielkopolska

Departament Gospodarki UMWW zapewnia bezpłatne wsparcie informacyjne dla eksporterów. Wsparcie działań proeksportowych obejmuje:

  • wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów,
  • wstępną analizę rynków zagranicznych,
  • informację w zakresie aktualnych działań promujących eksport na poziomie regionalnym (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, instytucje otoczenia biznesu) oraz krajowym (PAIH, PARP, ministerstwa),
  • dostarczanie informacji uzupełniających działania proeksportowe.

Zapraszamy do kontaktu:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

tel. +48 61 62 66 240, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU