RELOS3

RELOS3 – od regionalnej do lokalnej – udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji

Projekt RELOS3 ma na celu doskonalenie regionalnej polityki innowacji poprzez lepsze projektowanie systemu wsparcia dla lokalnych środowisk gospodarczych, w oparciu o wymianę wiedzy i doświadczeń z zagranicznymi partnerami. Projekt skupia się na Regionalnej Strategii Innowacyjności (RIS3) w wymiarze lokalnym, aktywnie angażując lokalne władze, innowatorów i przedsiębiorstwa.

W RELOS3 zaangażowanych jest sześciu partnerów z sześciu państw:

  • Agencja Rozwoju Gospodarczego w Sabadell

  • Władze Miasta Tartu

  • Metropolia Bolonii

  • Korporacja Malta Enterprise

  • Lokalne Władze Emmen

  • Region Wielkopolski

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. A



Copyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU