Zatrudnienie

2020-09-11 | zatrudnienie | wielkopolska | biuletyn

WYBRANE WSKAŹNIKI SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA (wg stanu na grudzień 2020 r.)

Analogiczny okres 2020 r.

813 800 osób
Analogiczny okres 2019 r.

804 900 osób

Sektory gospodarki zatrudniające największą liczbę pracowników (31.12.2020 r.):

  • przetwórstwo przemysłowe: 340 800,
  • handel + naprawa pojazdów samochodowych: 268 900,
  • transport i gospodarka magazynowa: 76 100,
  • budownictwo: 39 700,
  • administrowanie i działalność wspierająca: 30 800.

Przeciętne miesięczne zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. wzrosło w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. o 1,1%. 

Podniosła się również stopa bezrobocia rejestrowanego, osiągając poziom wyższy aniżeli przed rokiem. Wyniosła ona 3,7%, tj. o 0,9 punkta procentowego więcej niż w grudniu 2019 r. Wciąż jednak wskaźnik bezrobocia pozostawał najniższy w kraju (średnia krajowa wyniosła 6,2%). 

Źródła statystyczne: Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa wielkopolskiego w grudniu 2020 r., US Poznań 01.02.2020 r.

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU