Badania Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu pn. „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku”

2019-07-19 | biuletyn | transport

Badania wykazały, że stolica Wielkopolski jest 3 miastem w kraju, o największej liczbie osób dojeżdżających do pracy. Dojazdy do pracy w przeważającej części obejmowały swoim zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego oraz w niewielkim zakresie dojeżdżających spoza regionu.

Zdecydowanie największe potoki osób dojeżdżających do pracy w Poznaniu dotyczyły jednak gmin sąsiednich. 41% stanowią dojazdy z powiatu poznańskiego, a biorąc pod uwagę wszystkie gminy tworzące Poznański Obszar Metropolitalny to już w sumie ponad 60% wszystkich dojeżdżających do pracy. Spośród wszystkich pracowników najemnych dojeżdżających do pracy do stolicy wielkopolski, najwięcej z nich mieszkało w gminie Swarzędz, Czerwonak i Luboń.

Z kolei mieszkańcy Poznania najliczniej wyjeżdżali do pracy w gminach: Tarnowo Podgórne, Komorniki, Swarzędz i Suchy Las. Na każdą osobę wyjeżdżająca do pracy poza miasto metropolitalne przypadały ponad 3 osoby przyjeżdżające do pracy w Poznaniu.

Więcej ciekawych informacji dotyczących dojazdów do pracy w mieście metropolitalnym Poznaniu odnajdą Państwo w infografice przygotowanej, na podstawie danych GUS, przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu  https://www.umww.pl/badania-glownego-urzedu-statystycznego-w-poznaniu-pn-przeplywy-ludnosci-zwiazane-z-zatrudnieniem-w-2016-roku

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU