Produkt krajowy brutto Województwa Wielkopolskiego

2020-09-03 | PKB | wielkpolska | biuletyn

WYBRANE WSKAŹNIKI SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA

ogółem/na 1 mieszkańca

2011: 147,5 mld PLN / 42 747 PLN

2012: 154,8 mld PLN / 44 760 PLN

2013: 159,8 mld PLN / 46 135 PLN

2014: 166,5 mld PLN / 47 992 PLN

2015: 176,7 mld PLN / 50 870 PLN

2016: 183,6 mld PLN / 52 809 PLN

2017: 196,9 mld PLN / 56 496 PLN

2018: 207,1 mld PLN / 59 355 PLN

2019: 225,9 mld PLN / 64 641 PLN (*)

(*) wartość szacunkowa

PORÓWNANIE Z WYBRANYMI REGIONAMI PARTNERSKIMI W EUROPIE

Kraj związkowy Dolna Saksonia (RFN) – 292 533 mln €

Kraj związkowy Hesja (Niemcy) – 289 044 mln €

Region Emilia-Romania (Włochy) – 161 505 mln €

Prowincja Północna Brabancja (Holandia) – 116 090 mln €

Region Bretania (Francja) – 99 490 mln €

Kraj związkowy Brandenburgia (Niemcy) – 72 872 mln €

Województwo wielkopolskie – 48 617 mln €

Region Marche (Włochy) – 43 305 mln €

Prowincja Hainaut (Belgia) – 34 239 mln €

Źródła statystyczne: Informacja o Stanie Gospodarki Województwa Wielkopolskiego w 2020, 05/2019 r.; Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 r., GUS Warszawa 2019; EUROSTAT Newsrelease 38/2020, 05.03.2020

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU