Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej

2019-04-08 | podmioty godpodarki | wielkopolska | biuletyn

WYBRANE WSKAŹNIKI SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA (wg stanu opublikowanego w dniu 29.04.2019 r.)

W końcu grudnia 2018 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 429658 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). W ciągu całego roku ich liczba zwiększyła się o 1,8% (w kraju o 1,3%).

Stan w dniu 31.03.2019 r. Analogiczny okres 2018 r Analogiczny okres 2017 r.
434 334 423 131 415 660
Spółki handlowe: 49 951 Spółki handlowe: 53 882

Spółki handlowe: 50 227

w tym z udziałem kapitału zagranicznego: 5 969 w tym z udziałem kapitału zagranicznego: 7 732

w tym z udziałem kapitału zagranicznego: 7 433

Uwagi ogólne - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w IV kwartale 2018 r.

W końcu grudnia 2018 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 429658 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). W ciągu całego roku ich liczba zwiększyła się o 1,8% (w kraju o 1,3%). Podmioty zarejestrowane w województwie wielkopolskim stanowiły 9,8% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w Polsce, co dało 3. lokatę w kraju po województwie mazowieckim (18,7%) i śląskim (10,8%). Najwięcej podmiotów w 2018 r. zarejestrowanych było w Poznaniu (111670) i powiecie poznańskim (61776). Skupiały one łącznie 40% podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie. Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej występuje na terenie Poznania, gdzie w 2018 r. na 1 km2 przypadało 426 podmiotów.

W dalszej kolejności plasowały się pozostałe miasta na prawach powiatu: Leszno (278), Kalisz (167) i Konin (100). Natomiast najniższym wskaźnikiem charakteryzowały się powiaty: złotowski (3 podmioty na 1 km2 ), czarnkowsko-trzcianecki (4) i międzychodzki (5). Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym, w 2018 r. w województwie wielkopolskim wyniósł 2017 (wobec 1973 przed rokiem), tj. wyżej niż przeciętnie w kraju (1866 wobec 1833). W przekroju terytorialnym najbardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej jest stolica województwa wraz z okalającym ją powiatem poznańskim (odpowiednio 3511 i 2605 podmiotów na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym). Najniższy wskaźnik przedsiębiorczości odnotowano w powiecie złotowskim (1238) i kolskim (1293).

Źródła statystyczne: Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa wielkopolskiego nr 03/2019, US Poznań 2019, Koniunktura gospodarcza – opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie wielkopolskim, US Poznań 30.04.2019, Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2018 r., US Poznań 29.03.2019, Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, US Poznań 15.02.2019, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2018 r., GUS Warszawa, 31.01.2019 EUROSTAT Newsrelease 34/2019, 26.02.2019

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
adresAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. A

telefonKontakt

T: +48 61 626 62 40
E: drg.sekretariat@umww.plCopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU