Wynagrodzenia

2020-09-11 | wielkopolska | wynagrodzenia | płace

WYBRANE WSKAŹNIKI SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA (wg stanu na maj 2020 r.)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - średnia krajowa:

5 119,94 PLN

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim:

4 953,94 PLN

Zestawienie wybranych danych statystycznych dot. wynagrodzeń w Wielkopolsce:

 Maj 2020 r. Maj 2019 r. Maj 2018 r.

4 953,94 PLN

4 694,59 PLN 4 394,21 PLN

Najwyższe w sektorze
Informacja i komunikacja
8 398,65 PLN

Najwyższe w sektorze
Informacja i komunikacja
7 607,35 PLN

Najwyższe w sektorze
Informacja i komunikacja
7 297,08 PLN

Najniższe w sektorze zakwaterowania i gastronomii
3 070,28 PLN

Najniższe w sektorze zakwaterowania i gastronomii
3 292,03 PLN

Najniższe w sektorze zakwaterowania i gastronomii
3 156,73 PLN

Źródła statystyczne: Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa wielkopolskiego maju 2020 r.,US Poznań 29.06.2020; Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa wielkopolskiego maju 2019 r.,US Poznań 01.07.2019; Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa wielkopolskiego maju 2018 r.,US Poznań 28.06.2019; Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 r., GUS Warszawa 18.06.2020

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU