SIAL PARIS 2020

2020-06-04 | targi | biosurowce | Francja

Targi SIAL PARIS 2020 w Paryżu (Francja) w dniach 18-22 października 2020 r., wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

AKTUALIZACJA 21 lipca 2020 r.

W związku z odwołaniem targów SIAL PARIS 2020, zaplanowanych w dniach 18-22 października 2020 roku, przez Organizatora wydarzenia z powodu pandemii COVID-19, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że nie weźmie udziału w wydarzeniu w Paryżu.

Ogłoszenie o odwołaniu targów: https://www.sialparis.com/The-show/News/SIAL-Paris-2020-rescheduled-to-2022

AKTUALIZACJA 2 października 2019 r.

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie udziału w targach SIAL PARIS 2020 z "CELIKO" S.A. i CELIKO SP. Z O.O. zostały podpisane umowy o dofinansowanie udziału w targach SIAL PARIS 2020 z GLOBAL STRATEG CONSULTING SP. Z O.O. i FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. (kolejnymi podmiotami z listy rezerwowej). 

Aktualna lista podmiotów, z którymi zostały podpisane obowiązujące umowy:

 1. FOLLOW SP. Z O.O.
 2. "MICROFOOD" S.A.
 3. CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI NOVOTEC SP. Z O.O.
 4. SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
 5. CONSUMA SP. Z O.O.
 6. FRANKFOOD SP. Z O.O.
 7. PRIMAVIKA SP. Z O.O.
 8. MIPAMA E.Z.SZAFARZ SP. J.
 9. FCH „MIPAMEX” MAGDALENA SZAFARZ
 10. PHU „NOTECKIE MIODY” ZBIGNIEW LISIŃSKI
 11. FRANCISZEK SIEGIEŃ WPPH ELENA IMPORT-EXPORT 
 12. GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR SP. Z O.O.
 13. MŁYN NIEDŹWIADY VIOLETTA MIETLICKA
 14. PPU "BELIN" WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK S. J.
 15. ZAKŁAD PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH "ROWITA” SP. Z O.O.
 16. DANTOM SP. Z O.O.
 17. GOLD LION SP. Z O.O.
 18. "LAS-KALISZ" SP. Z O.O.
 19. GLOBAL STRATEG CONSULTING SP. Z O.O.
 20. FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A.

AKTUALIZACJA 13 sierpnia 2019 r.

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że umowy o dofinansowanie udziału w targach SIAL PARIS 2020 zostały podpisane z następującymi podmiotami:

 1. FOLLOW SP. Z O.O.
 2. "MICROFOOD" S.A.
 3. CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI NOVOTEC SP. Z O.O.
 4. SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
 5. CONSUMA SP. Z O.O.
 6. FRANKFOOD SP. Z O.O.
 7. PRIMAVIKA SP. Z O.O.
 8. MIPAMA E.Z.SZAFARZ SP. J.
 9. FCH „MIPAMEX” MAGDALENA SZAFARZ
 10. PHU „NOTECKIE MIODY” ZBIGNIEW LISIŃSKI
 11. FRANCISZEK SIEGIEŃ WPPH ELENA IMPORT-EXPORT 
 12. GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR SP. Z O.O.
 13. MŁYN NIEDŹWIADY VIOLETTA MIETLICKA
 14. PPU "BELIN" WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK S. J.
 15. ZAKŁAD PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH "ROWITA” SP. Z O.O.
 16. DANTOM SP. Z O.O.
 17. "CELIKO" S.A.
 18. CELIKO SP. Z O.O.
 19. GOLD LION SP. Z O.O.
 20. "LAS-KALISZ" SP. Z O.O.

AKTUALIZACJA 23 lipca 2019 r.

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach SIAL PARIS 2020 w Paryżu (Francja), odbywających się w dniach 18-22 października 2020r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Zgodnie z pkt. II, IV.4 i IV.5 Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (zgodnie z kolejnością zgłoszeń):

 1. "AGRICO - DTL" SP. Z O.O.
 2. FOLLOW SP. Z O.O.
 3. "MICROFOOD" S.A.
 4. CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI NOVOTEC SP. Z O.O.
 5. SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
 6. CONSUMA SP. Z O.O.
 7. FRANKFOOD SP. Z O.O.
 8. PRIMAVIKA SP. Z O.O.
 9. MIPAMA E.Z.SZAFARZ SP. J.
 10. FCH „MIPAMEX” MAGDALENA SZAFARZ
 11. PHU „NOTECKIE MIODY” ZBIGNIEW LISIŃSKI
 12. FRANCISZEK SIEGIEŃ WPPH ELENA IMPORT-EXPORT 
 13. GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR SP. Z O.O.
 14. MŁYN NIEDŹWIADY VIOLETTA MIETLICKA
 15. PPU "BELIN" WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK S. J.
 16. ZAKŁAD PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH "ROWITA” SP. Z O.O.
 17. DANTOM SP. Z O.O.
 18. "CELIKO" S.A.
 19. CELIKO SP. Z O.O.
 20. GOLD LION SP. Z O.O.

W związku z dużą ilością zgłoszeń, Organizator stoiska zwiększył liczbę Beneficjentów do 20 podmiotów. Zakwalifikowanie wszystkich zgłoszonych firm nie jest możliwe z uwagi na ograniczenia związane z dostępnością powierzchni wystawienniczej.

Następujące przedsiębiorstwa zostały wpisane na listę rezerwową (zgodnie z kolejnością zgłoszeń):

 1.  "LAS-KALISZ" SP. Z O.O.
 2. GLOBAL STRATEG CONSULTING SP. Z O.O.
 3. FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A.
 4. MARIUSZ TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TMT.
 5. ,BARS '' HALINA KALEMBA
 6. FIRMA ' STAN' ANNA LESIEŃ

Zakwalifikowanie firm wpisanych na listę rezerwową do udziału w stoisku będzie możliwe (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej) w przypadku braku podpisania w terminie umowy przez firmy zakwalifikowane do udziału w targach.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

NABÓR 10 lipca 2019 r. 

Więcej informacji na temat targów na stronie: https://www.sialparis.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS / CEIDG na adres e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 18 lipca 2019 r. (czwartek) - zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61-626-6276, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl).

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU