Produkty z Certyfikatem Marki  Wielkopolska !

2021-04-21 | Certyfikat | Marka Wielkopolski | Wielkopolska

W związku z uruchomieniem 1 października 2020 roku regionalnego systemu certyfikacji wysokiej jakości produktów i usług pochodzących z Wielkopolski, Kapituła Certyfikacyjna zgodnie z Regulaminem Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska (przyjętym Uchwałą ZWW nr 2761/2020) dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Certyfikatu Marki Wielkopolska, nadesłanych przez wielkopolskich przedsiębiorców. Przyznanie Certyfikatu jest prestiżowym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, które swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję Wielkopolski na rynkach zagranicznych. Certyfikacja jest narzędziem identyfikacji i promocji tych produktów i usług, które kreują wizerunek Wielkopolski, jako regionu budującego innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy i wspierającego przedsiębiorstwa w procesie ekspansji zagranicznej.

Podczas pierwszego posiedzenia Kapituły Certyfikacyjnej, które odbyło się 30 marca 2021 r. Certyfikat Marki Wielkopolska przyznano następującym przedsiębiorstwom i ich produktom:

Mipama E.Z. Szafarz sp. j. => Ekologiczne przekąski na bazie polskich owoców

Complet Chmielewscy sp. j. => Complet Furniture meble tapicerowane

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. => Roboty mobilne MOBOT

Semco sp. z o.o. sp. kom. => Oleje tłoczone na zimno

NGK Pharma sp. z o.o. => Miksator

Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. => Uniwersalna wyparka do mas karmelarskich cukrowych i bezcukrowych

Wszystkim Laureatom Certyfikatu Marki Wielkopolska gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu uznania wśród klientów na całym świecie !

Zgodnie z zapisami Regulaminu Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska Laureatom Certyfikatu przysługuje prawo do:

  • oznakowania Znakiem promocyjnym Marka Wielkopolska wyróżnionego produktu lub usługi,
  • umieszczania Znaku promocyjnego Marka Wielkopolska obok nazwy i logo Laureata Certyfikatu, wraz z informacją „Laureat Certyfikatu” na materiałach promocyjnych oraz wykorzystania w kampaniach reklamowych,
  • udziału w organizowanych wystawach marki Wielkopolska, jeśli Laureat Certyfikatu będzie spełniał wszystkie kryteria formalne naboru (zakwalifikowanie do grona uczestników z pominięciem etapu oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową wystawy marki Wielkopolska),
  • otrzymania dodatkowych punktów podczas naborów do udziału w innych wyjazdach zagranicznych, imprezach targowych i wystawienniczych, organizowanych przez Departament Gospodarki,
  • otrzymywania informacji o wydarzeniach o charakterze gospodarczym organizowanych przez UMWW,
  • uzyskania Certyfikatu w formie dokumentu,
  • promocji na stronach internetowych: markaw.pl; umww.pl; iw.org.pl,
  • promocji podczas imprez gospodarczych organizowanych przez Departament Gospodarki.

Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska prosimy o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi na stronie www.markaw.pl/pl_PL/certyfikacja i złożenie stosownego Wniosku, który można składać w trybie ciągłym.

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU