INDEX

2019-07-01 | targi | design | Dubaj

Termin targów 7 – 19 września 2019 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Wnętrza przyszłości”.

AKTUALIZACJA 2 października

Firmy z Wielkopolski na targach INDEX Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (www.indexexhibition.com) 

W dniach od 17 do 19 września 2019, wielkopolskie przedsiębiorstwa prezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego na targach INDEX w Dubaju.

Targi INDEX w Dubaju to największy pokaz architektury wnętrz i nowoczesnego designu na Bliskim Wschodzie, na którym architekci, projektanci wnętrz i hotelarze nawiązują współpracę z dostawcami i producentami światowych marek. Główne sektory branżowe obejmują między innymi oświetlenie, meble, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, tekstylia, sprzęt biurowy. W obecnej edycji targów udział wzięła rekordowa liczba firm z Polskich, blisko 70.

W trakcie trwających 3 dni targów wielkopolscy przedsiębiorcy zaprezentowali swoją ofertę oraz odbyli szereg rozmów z partnerami biznesowymi pochodzących nie tylko z Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale także krajów sąsiednich - GCC (Rady Współpracy Zatoki Perskiej), Indii, Rosji i Afryki Północnej.

Na stoisku byli obecni przedstawiciele firm z naszego regionu reprezentujących obszar Inteligentnej Specjalizacji „Wnętrza Przyszłości” tj.: Audiator Sp. z o.o., Complet Chmielewscy Sp. J., CLOON Sp. z o.o., Dekoma Sp. z o.o., EUGENIUS Sp. z o.o., Garden Spot Danuta Światowa, Kompania Drzewna Kozera Dariusz, MAT-TAR sp. j., PPHU VIT-ROM Roman Piechocki, PPR STUDIO K2, Przedsiębiorstwo Powlekania Tkanin Vinylpex Robińscy Sp. J . oraz 3R Studio Mobile Sp. z o.o.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.  

AKTUALIZACJA 21 lutego

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 20 lutego 2019 r. zakończono nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach INDEX 2019 Dubaj, (ZEA), odbywających się w dniach 17 – 19 września 2019r., wpisanych w Obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowany został następujący podmiot:

 1. Cloon Sp. z o.o.

AKTUALIZACJA 19 lutego

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 18 lutego 2019 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach INDEX 2019 Dubaj, (ZEA), odbywających się w dniach 17 – 19 września 2019r., wpisanych w Obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna):

 1. Audiator Sp. z o.o.
 2. Complet Chmielewscy Sp.J.
 3. Dekoma Sp. z o.o.
 4. EUGENIUS Sp. z o.o.
 5. Garden Spot Danuta Światowa Garden Spot Int. sp. z o.o.
 6. Kompania Drzewna Kozera Dariusz
 7. MAT-TAR sp. j. PPHU VIT-ROM Roman Piechocki
 8. PPR STUDIO K2
 9. Przedsiębiorstwo Powlekania Tkanin Vinylpex Robińscy Sp. J.
 10. 3R Studio Mobile Sp. z o.o.

AKTUALIZACJA 15 lutego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: INDEX 2019, Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie), odbywających się w dniach 17 – 19 września 2019 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Wnętrza przyszłości”.

NABÓR

Więcej informacji na temat targów: www.indexexhibition.com

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłosci”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS / CEIDG na adres e-mail: aneta.kubik@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 13 lutego 2019 r. (środa) - zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (e-mail: aneta.kubik@umww.pl, tel. 61 626 6251).

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU