CEBIT ASEAN Thailand

2019-07-15 | Tajlandia | targi | ICT

Targi odbywające się w dniach 27 – 29 listopad 2019 r. w Bangkoku, Królestwo Tajlandii, wpisane w obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”.

WIELKOPOLSKA NA TARGACH CEBIT ASEAN THAILAND 4 grudnia 2019 r.

W dniach 27-29 listopada 2019 r. w targach CEBIT ASEAN Thailand 2019 wzięły udział wielkopolskie przedsiębiorstwa, które zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego. Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszar Inteligentnej Specjalizacji „Rozwój oparty na ICT” obecni byli przedstawiciele: BECREO TECHNOLOGIES SP. Z O. O., Fabryki Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A., GOLD LION Sp. z o.o.,  JACEK ZIELIŃSKI, LLIDERO SP. Z O.O., „MicroFood” S.A.,  TREBIADA SP. Z O.O., WOLF Security TOMASZ ZEGAN oraz ZDW SP. Z O.O.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Targi CEBIT ASEAN Thailand są platformą biznesową innowacji i cyfryzacji dla informatykówi decydentów, od startupów po MŚP. Trzydniowe targi oprócz wystawy oferowały możliwość udziału w szeregu wystąpień oraz prezentacji wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, którzy na co dzień wykorzystują najnowocześniejsze technologie informatyczne.

W trakcie pobytu w Bangkoku wielkopolscy przedsiębiorcy zaprezentowali swoją ofertę na stoisku Województwa Wielkopolskiego, odbyli szereg rozmów z partnerami biznesowymi z Azji Środkowo-Południowej oraz mieli okazję przedstawić swoje produkty szerokiemu gronu odbiorców, podczas wystąpień na panelach tematycznych. Przedstawiciele firm uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Kierownika Zagranicznego Biura Handlowego w Bangkoku, w którym udział wziął również Attaché ds. współpracy ekonomicznej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bangkoku, podczas którego zostały przedstawione informacje o charakterze społeczno-gospodarczym i kulturowym rynku tajskiego, a także obszary wsparcia oferowane przez biuro oraz Ambasadę.

AKTUALIZACJA 11 lipca 2019 r.

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 10 lipca 2019 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach CEBIT ASEAN Thailand, odbywające się w dniach 27 – 29 listopad 2019 r. w Bangkoku, Tajlandia, wpisane w obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”.

AKTUALIZACJA 5 lipca 2019 r.

Rozstrzygnięcie naboru uzupełniającego przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach CEBIT ASEAN Thailand Posted.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna):

  1. Jacek Zieliński
  2. LLIDERO SP. Z O.O.
  3. TREBIADA SP.Z O.O.
  4. ZDW SP. z o.o.

AKTUALIZACJA 26 czerwca 2019 r.

Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach CEBIT ASEAN Thailand

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność alfabetyczna):

  1. BECREO TECHNOLOGIES SP. Z O. O.
  2. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.
  3. GOLD LION Sp. z o.o.
  4. „MicroFood” S.A.
  5. WOLF SECURITY Tomasz Zegan

NABÓR

Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi: CEBIT ASEAN Thailand

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: CEBIT ASEAN Thailand, odbywające się w dniach 27 – 29 listopad 2019 r. w Bangkoku, Królestwo Tajlandii, wpisane w obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”. Więcej informacji www.cebitasean.com.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarami inteligentnych specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w targach prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: aneta.kubik@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) -zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. 61 62 66 251, e-mail: aneta.kubik@umww.pl.

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU