Wynagrodzenie

2019-04-12 | wynagrodzenie | wielkopolska | biuletyn

logo

LINKI

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

WYBRANE WSKAŹNIKI SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA (wg stanu opublikowanego w dniu 29.04.2019 r.)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w marcu br. wyniosło 4671,05 zł i w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyło się o 0,2%, natomiast w relacji do lutego ub. roku zwiększyło się o 7,8% (przed rokiem poziom wynagrodzeń nie zmienił się w ujęciu miesięcznym, natomiast w skali roku wzrósł o 7,0%).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2018 r.

4585,03 PLN

(Komunikat Prezesa GUS z dnia 11.02.2019 r., Monitor Polski 2019, poz.154)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim półroczu 2018 r.

(pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe)

4134,02 PLN

(Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19.02.2019 r., Monitor Polski 2019, poz.201)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim:

Marzec

 2019 r. Analogiczny okres 2018 r. Analogiczny okres 2017 r.
4 671,05 PLN 4 387,32 PLN 4 118,25 PLN

Najwyższe w sektorze:
Informacja i komunikacja
7 912,48 PLN

Najwyższe w sektorze:
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
10 148,72 PLN

Najwyższe w sektorze:
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
9 517,35 PLN

Najniższe w sektorze zakwaterowania i gastronomii
3 289,71 PLN

Najniższe w sektorze zakwaterowania i gastronomii
3116,72 PLN

Najniższe w sektorze zakwaterowania i gastronomii
2726,58 PLN

w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w marcu 2019r. wyniosło 4671,05 zł, tj. o 2,5% więcej niż przed miesiącem i o 6,5% więcej niż przed rokiem (w marcu ub. roku poziom wynagrodzeń wzrósł o 3,7% w ujęciu miesięcznym i o 6,5% w skali roku).W porównaniu z marcem 2018r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie zwiększyło się w większości obserwowanych sekcji sektora przedsiębiorstw, z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz informacji i komunikacji (w obu przypadkach spadek o 2,6%). Największy wzrost wynagrodzeń dotyczył przedsiębiorstw zajmujących się górnictwem oraz wydobywaniem (o 18,0%), a także handlem; naprawą pojazdów samochodowych (o 10,5%).

Najwyższe wynagrodzenie w marcu br. otrzymali zatrudnieni w sekcjach: informacja i komunikacja (o 69,4% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 59,3% wyższe średniej), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 38,8% wyższe od średniej) oraz górnictwo i wydobywanie (o 33,5% wyższe od średniej). Wciąż najniższy pozostaje poziom płac w jednostkach zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią (o 29,6% niższy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), a także administrowaniem i działalnością wspierającą (o 22,7% niższy od średniej).

Źródła statystyczne: Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa wielkopolskiego nr 03/2019, US Poznań 2019, Koniunktura gospodarcza – opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie wielkopolskim, US Poznań 30.04.2019, Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2018 r., US Poznań 29.03.2019, Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, US Poznań 15.02.2019, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2018 r., GUS Warszawa, 31.01.2019 EUROSTAT Newsrelease 34/2019, 26.02.2019

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
adresAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. A

telefonKontakt

T: +48 61 626 62 40
E: drg.sekretariat@umww.plCopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU