Projekt „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego”

2020-12-10 | JST | obsługa inwestora | Województwo Wielkopolskie

Departament Gospodarki informuje, że rozpoczęła się realizacja projektu podnoszącego standardy obsługi inwestora na terenie gmin i powiatów naszego regionu.

Ma ona służyć wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w pozyskiwaniu i budowaniu relacji z inwestorami. W końcowym efekcie urzędy będą przygotowane do świadczenia ustandaryzowanych usług o wysokim poziomie dotyczących obsługi przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, zainteresowanych realizacją inwestycji na ich terenie. Sprawna i dostosowana do aktualnych światowych wzorców, profesjonalna obsługa inwestora  w samorządzie wpłynie pozytywnie nie tylko na wizerunek JST, ale i pozwoli lepiej wypromować potencjalne miejsca lokalizacji inwestycji, zwiększając szanse danego samorządu lokalnego na przyciągnięcie nowych krajowych lub zagranicznych inwestycji. Działania proinwestycyjne mają na celu zapewnienie rozwoju gospodarczego samorządów lokalnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz budżetu państwa i budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. A


Copyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU