1. Pełna nazwa zgłaszającego
2. Dane teleadresowe zgłaszającego
3. Osoba zgłoszona do udziału w targach
Znajomośc języków obcych
Angielski
Chiński
Inny
Prosze zaznaczyć odpowiednią wartośc liczbową. Liczba 1 oznacza znajomośc podstawową, a liczba 5 - biegłą.
4. Charakterystyka prowadzonej działalności - zgodności z obszarem inteligentnej specjalizacji "Nowoczesne technologie medyczne"
4.1 KOD PKD PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Sekcja C dzial 21
Sekcja Q dzial 86

Inne PKD dla obszaru, uwaględnianie tylko w przypadku, jesli proponowane rozwiązwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji

Sekcja C dzial 26-28
Sekcja J dzial 62-63
Sekcja M dzial 72,74
4.2 Szczegółowy wykaz kodów PKD prowadzonej działalności związanych z inteligentną specjalizacją.

4.3 Krótki opis prowadzonej działalności gospodarczej.

4.4 Informacja dotyczącą działalności związanej z eksportem (proszę podać, czy firma prowadzi sprzedaż eksportową, a jeżeli tak, to jakie towary eksportuje i do jakich krajów; opcjonalnie można podać także wartość eksportu w 2017 r. i 2018 r.) oraz doświadczeń z zakresu współpracy międzynarodowej (udział w zagranicznych misjach, targach itp.) ze szczególnym uwzględnieniem kraju/regionu świata/kontynentu, gdzie odbywają się targi.

4.5 Informacja dotycząca posiadania przez Zgłaszającego certyfikatów, patentów, nagród, wyróżnień oraz przynależności do stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców.

4.6 Proszę szczegółowo opisać, jakiego typu partnerów poszukują Państwo podczas targów (branża, zakres działalności, wielkość, itd.).

4.7 Data rozpoczęcia działalności Zgłaszającego.

4.8 Liczba zatrudnionych pracowników.

4.9 Wartość sprzedaży w 2018 r.

5. Czy Zgłaszający korzystał już ze środków pomocy publicznej:
TAK
NIE

Jeżeli tak, proszę podać wyrażoną w walucie EUR kwotę pomocy de minimis uzyskanej przez Zgłaszającego w ciągu trzech ostatnich lat budżetowych. (definicja pomocy de minimis znajduje się tutaj: http://www.uokik.gov.pl/pomoc_de_minimis_i_wylaczenia_grupowe.php#faq3273)

6. Oświadczenie Zgłaszającego

Oświadczam, że informacje zawarte w powyższym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jestem świadomy, że za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna.
Oświadczam, że zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) o finansach publicznych nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.


Logo
szybki kontakt
adresAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. A

telefonKontakt

T: +48 61 626 62 40
E: drg.sekretariat@umww.plCopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU