Ankieta dla uczestników targów SOLAR POWER INTERNATIONAL 2019 w Salt Lake City (USA)

1. W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o możliwości udziału w targach w ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska”? Prosimy o możliwie precyzyjną odpowiedź (np. zamiast odpowiedzi "z Internetu" prosimy wpisać adres strony).
2. Czy informacje organizacyjne dotyczące m.in. terminów, hotelu, rejestracji, wiz, itd., były przekazywane w sposób:
kompletny?
terminowy?
przejrzysty?
kompetentny?
przyjazny?
3. Jak ocenia Pan(i) poszczególne aspekty organizacyjne udziału w targach:
transport na miejscu
zakwaterowanie
przepływ informacji
kultura osobista / zachowanie pracowników UMWW
stoisko targowe
4. Proszę oszacować efekty osiągnięte poprzez uczestnictwo w targach w skali od 1 (najgorzej) do 5 (najlepiej).
Zdobycie informacji o warunkach wejścia i funkcjonowania na rynku
Zebranie informacji o branży / konkurencji
Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami
Bezpośrednie pozyskanie zamówień
Rozpoczęcie szeroko rozumianej współpracy z zagranicznym partnerem/partnerami (np. wspólny projekt).
5. Proszę określić, na ile zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami 1 (najmniej) do 5 (najbardziej):
Dzięki udziałowi w targach moja firma nawiązała nowe kontakty handlowe.
Dzięki udziałowi w targach moja firma będzie mogła importować tańsze/lepsze produkty niż dotychczas.
Dzięki udziałowi w targach moja firma będzie mogła eksportować swoje produkty na nowe rynki.
Dzięki udziałowi w targach w mojej firmie zrodziły się nowe pomysły biznesowe.
Udział w misji dostarczył mi cennych informacji, które wykorzystam w dalszej działalności.
Dzięki udziałowi w targach moja firma zwiększyła sprzedaż na rynku kraju, w którym odbywały się targi.
6. Jak oceniają Państwo potencjał rynku kraju, w którym odbywały się targi?
7. W jaki sposób wiedza zdobyta podczas targów poprawiła efektywność działań Państwa firmy na rynkach zagranicznych?
8. Czy w wyniku udziału w targach udało się Państwu podpisać kontrakt, umowę o współpracy lub osiągnąć inne wymierne korzyści (np. uzyskać bezpośredni dostęp do dostawców z pominięciem pośredników, pozyskać nowych odbiorców dla swoich towarów)?

Jeżeli na pytanie nr 8 odpowiedzieli Państwo „Tak” lub „Inne” prosimy o odpowiedź na pytania 9 i 10:

9. Wartość umów podpisanych z kontrahentami w wyniku udziału w misji to:
10. Umowy podpisane z kontrahentami w wyniku udziału w misji mają charakter:
11. Czy obecność przedstawiciela władz samorządu wojewódzkiego pomaga w nawiązaniu wartościowych kontaktów biznesowych?
12. Czy zdecydowaliby się Państwo na ponowny udział w targach lub w innych działaniach pomagających zaistnieć i/lub umocnić swoją pozycję na wybranych rynkach zagranicznych?
13. Jaka forma wsparcia, ułatwiająca wejście lub umacniająca obecność Państwa firmy na wybranych rynkach zagranicznych byłaby wg Państwa najbardziej pomocna?

Bardzo serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. Wszelkie dodatkowe uwagi prosimy wpisać w okienko znajdujące się pod spodem.

Serdecznie pozdrawiamy!

Uwagi

Logo
szybki kontakt
adresAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. A

telefonKontakt

T: +48 61 626 62 40
E: drg.sekretariat@umww.plCopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU